Contract beheersing

NoNoA ondersteunt bij het voorbereiden en samenstellen van contracten, begeleid uw contracten tijdens de realisatie, geeft ondersteuning bij aanbestedingen en tenders en wij zorgen voor een optimale kwaliteitsborging door toetsen en audits.

Wij bieden contractbeheersing aan op basis van consultancy diensten waarbij wij Opdrachtgevers (overheden) en marktpartijen adviseren en ondersteunen. Ook bieden wij aan op basis van producten zoals bij het samenstellen van vraagspecificaties.

Bij contractvoorbereiding leveren wij diensten en/of producten in de vorm van vraagspecificaties. We zijn bekend met verschillende contractvormen en hebben ruime ervaring met het opstellen van functionele vraagspecificaties evenals proces specificaties. In het bijzonder bij contracten waarbij aantoonbaarheid belangrijk is en de Opdrachtgever de marktkennis optimaal wil benutten, vormt Systems Engineering een goede methodiek.  SE grijpt in op veel beheers aspecten in het contract en een goede inhoudelijke kennis is nodig om een samenhangend contract op te stellen. Het is belangrijk dat een contract logisch en consistent wordt opgesteld zodat een verantwoordelijke kwaliteitsbeheersing tijdens de realisatie mogelijk is.

Wij ondersteunen Opdrachtgevers bij het opstellen van optimale EMVI criteria waarmee de borging van de kritische succesfactoren van een project mogelijk wordt. Hiermee is een objectieve beoordeling van de aanbieding met de beste prijs-prestatie verhouding mogelijk.

Marktpartijen helpen wij om de op de markt gezette contracten te analyseren. Wij helpen om EMVI stukken op te stellen die optimaal aansluiten bij de behoefte van de Opdrachtgever. Wij kennen de risico’s en knelpunten als geen ander maar het is de kunst de kansen te verzilveren waarmee de gegadigde zichzelf kan onderscheiden van diens concurrenten. In multidisciplinaire projecten is samenwerking bijzonder belangrijk. Het beheersen van de raakvlakken en de onderlinge afhankelijkheden vergt kennis van de markt en gevoel van de onderlinge belangen en de politiek hier achter.

Tijdens de realisatie van een contract kunnen wij de directie van de Opdrachtgever (vaak een overheid) ondersteunen door controle en toezicht op de processen en producten van de Opdrachtnemer. Wij participeren bij toetsing vanuit Systeemgerichte Contract beheersing (SCB) en kunnen specifieke audits uitvoeren op basis van onze expertise. Doordat wij bij zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers voor contractbeheersing worden ingezet zorgen wij voor een beter wederzijds begrip en kunnen we desgewenst ook als objectieve onafhankelijke partij worden ingezet om projecten (terug) op de rails te zetten of bij evaluatie van projecten.