Specialist in projectmanagement

Unieke projecten vragen om unieke aanpak en vereisen een breed scala aan projectmanagement vaardigheden. Onze combinatie van vakinhoudelijke kennis, communicatieve skills, ervaring met de werkwijze en resultaat gedrevenheid bepalen het succes.

Onze kennis komt voort uit ervaring opgedaan in vele gevarieerde projecten binnen verschillende branches en bij diverse opdrachtgevers.

Binnen industriële projecten is het procesmanagement vaak gebaseerd op Prince2 of MSP. Bij infra projecten wordt integraal projectmanagement toegepast. Wij spelen een belangrijke rol vanuit technisch- en projectmanagement en beheersen van complexe projecten.

Een succesvol project begint bij logische plannen. Goede communicatie binnen het team en met de stakeholders zorgt voor draagvlak. Een gedragen project begint soms bij een business case. Voor een goede en betrouwbare business case is een heldere visie nodig op het project of marktverovering op langere termijn. Een individueel succes hoeft niet altijd beter te zijn dan duurzame winst die gebaseerd is op investering in standaardisatie en efficiency winst.

Onze projectmanagers zorgen voor een heldere projectscope, organisatie en demarcatie van het werk. Complexe projecten worden beheersbaar als ze worden gefaseerd en opgedeeld in concrete activiteiten met duidelijke producten. Zonder goede planning is geen goede voortgangscontrole mogelijk. Bij moderne projecten is risicomanagement een belangrijk stuurmiddel, afhankelijkheden, kansen en risico’s worden geïdentificeerd, gekwantificeerd en actief gemanaged. Wij voorzien onze managers van tools waarmee zij zich optimaal kunnen concentreren op de inhoud en worden ondersteund bij de projectadministratie.

Afgezien van onze drive om een project winstgevend en tijdig op te leveren vinden we het minstens even belangrijk om kwaliteit te leveren. Een duurzaam imago is een resultaat van de beste kwaliteit.

De aard van een project is mede bepalend voor de realisatie processen. Als het einddoel helder is kan een waterval methodiek prima werken. Als het doel innovatief is kunnen agile processen zoals scrum de beste manier zijn om het project te managen. Bij combinaties van beide kan een hybride proces de beste oplossing zijn.

Voor project management is het de kunst een team te formeren waarbij de medewerkers in hun element zijn. Betrokkenheid en plezier in het werk vinden wij essentieel. Door de continue prikkeling om het beter te doen ontstaat trots. Een mooier resultaat kan een project niet hebben.

Technisch management

NoNoA ademt techniek. Kennis van de theorie, praktijk, hardware en software, zorgen ervoor dat NoNoA op alle gebieden kan meepraten. Wij streven altijd naar de best mogelijke resultaten.

Contract management

Consultants van NoNoA worden ingezet bij contractvoorbereiding volgens de nieuwste inzichten. Functionele contracten volgens de UAV-gc contractuele voorwaarden zijn bekend terrein het hetzelfde geldt voor voorbereiding van DB(FM) contracten met de beste prijs-prestatie verhouding volgens EMVI methodiek.

Ook helpen wij potentiële Opdrachtnemers bij het doorlopen van een succesvolle tender.