Over roybosch

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far roybosch has created 7 blog entries.

Update 3.0.12.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.12.x

 • UI interface redesign, waarbij het grootste deel van EASE is gewijzigd naar een moderne look waarbij “rust” en “gebruiksvriendelijkheid” de belangrijkste speerpunten zijn;
 • Foreign key ondersteuning voor berekende waarde velden, waarmee berekeningen ook met data uit gerelateerde tabellen uitgevoerd kunnen worden;
 • Toevoeging van boomstructuren aan de document generator;
 • Toevoeging van ondersteuning voor sorteren aan de document generator;
 • Toevoeging van handleidingen op schermgroep-niveau;
 • Ondersteuning voor het invullen van een standaardwaarde bij alle typen stringvelden, integer, float, boolean, datumvelden en Foreign-key velden;
 • Ondersteuning voor het beperken van het bereik van een integer of float veldtype (bijv. 0-5), deze range zal ook naast de veldnamen in de interface worden getoond;
 • Ondersteuning voor het definiëren van een eenheid bij integer of float veldtypes;
 • Ondersteuning voor het verwijderen van een selectie van records;
 • Ondersteuning voor filteren op “ingelogde gebruiker” om zo schermen te kunnen maken met bijvoorbeeld “mijn acties”;
 • Ondersteuning van filters voor berekende waarde velden;
 • Uitbreiding van de mail-functionaliteit van de notificatie manager, waarbij op beheerderniveau kan worden ingesteld bij welke notificaties überhaupt geen email verstuurt mag worden;
 • Verbeteringen aan het overzichtsframe om te voorkomen dat nieuwe records verdwijnen als er meerdere filters zijn ingesteld;
Update 3.0.12.x2024-07-23T11:50:58+02:00

Update 3.0.11.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.11.x

 • Query configurator waarmee geavanceerde database queries kunnen worden samengesteld in een visuele editor;
 • Geneste keuzelijsten, waarmee de inhoud van de ene keuzelijst afhankelijk is van de keuze in een andere keuzelijst;
 • Nieuw veldtype “berekende waarde” waarmee formules kunnen worden gebruikt om specifieke waarden te tonen;
 • Nieuw veldtype “float” waarmee getallen met decimalen kunnen worden gedefinieerd;
 • Uitbreiding bibliotheekfunctie waarmee datamodellen kunnen worden samengevoegd zonder kans op dataverlies;
 • Wijzigen kleuren in het organisatie- en beheerderpaneel om de herkenbaarheid te vergroten;
 • Alfabetisch sorteren van tabelnamen in het beheerderpaneel;
 • Verbeteringen aan het import/export dialoogvenster;
 • String memo velden in het detailframe gedragen zich nu hetzelfde als string richtext velden;
 • Nieuwe functie: in- en uitklappen van gehele boomstructuur;
 • Nieuwe functie: verwijder alle ingestelde filters;
Update 3.0.11.x2024-03-29T15:22:16+01:00

Update 3.0.10.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.10.x

 • Introductie van een notificatie manager, waarbij gebruikers kunnen worden gewezen op gebeurtenissen zoals statuswijzigingen van items en nieuw toegevoegde items:
  • Wissel tussen weergave van notificaties per werkruimte of alle notificaties;
  • Voeg per rol notificatie-regels toe, bestaande uit triggers, condities en een output-template;
  • Mogelijkheid om direct naar het juiste scherm te browsen bij het aanklikken van een notificatie;
 • Nieuwe toevoegingen aan de document generator:
  • Exporteren naar PDF;
  • Exporteren naar Docx;
  • Introductie nieuwe permissie waarbij de output wel zichtbaar is, maar het sjabloon niet;
 • Uitbreidingen op de import- en exportmogelijkheden:
  • Mogelijkheid om informatie uit keuzelijsten te exporteren met ID’s (kon al) of met leesbare waarden (nieuw);
  • Mogelijkheid om data te importeren waarbij keuzelijsten leesbare waarden bevatten in plaats van ID’s, waarbij de waarden automatisch toegewezen worden aan het juiste item;
  • Verbeteringen aan de feedback richting de gebruiker bij het doen van een import;
 • Admin-override functie voor gebruikers met adminrollen. Door met ctrl ingedrukt de rol-selector te openen en een rol te kiezen worden tijdelijk alle rol-beperkingen opgeheven zodat schermen eenvoudiger geconfigureerd kunnen worden zonder dat eerst permissies aangepast hoeven te worden;
 • Visueel herontwerp van de login-pagina;
 • Verbeteringen aan de weergave van tabellen bij het aanmaken van een foreignKey relatie;
 • Mogelijkheid om afbeeldingen in richText velden te resizen;
 • Wijzigingen in het gedrag van items die op basis van filters verdwijnen uit de lijst. Door een deselectie zullen onderliggende items niet meer zichtbaar zijn;
 • Toevoegen van specifiekere teksten bij foutmeldingen voor een verbeterde gebruikservaring;
 • Toevoegingen aan het grid-frame om te filteren op lege velden.
Update 3.0.10.x2024-03-29T14:24:35+01:00

Update 3.0.9.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.9.x

 • Wijzigingshistorie is nu beschikbaar, zie ook onze handleiding;
 • Getoonde informatie in keuzelijsten kan geconfigureerd worden;
 • Zoekfunctionaliteit is toegevoegd aan keuzelijsten;
 • Datamodel bibliotheek is toegevoegd. Datamodellen kunnen worden opgeslagen en gedeeld met andere werkruimten binnen dezelfde organisatie;
 • Tekstfilters in het overzichtsframe zijn gewijzigd van case-sensitive naar non case-sensitive;
 • Selectievakjes in many-to-many frames kunnen worden uitgeschakeld via frame-instellingen;
 • De lijst met veldtypes in het datamodel definitie scherm in het beheerderpaneel is prettiger leesbaar en gestructureerd;
 • Het rol-selectie menu rechtsboven heeft een nieuw uiterlijk.
Update 3.0.9.x2023-06-09T15:04:18+02:00

Update 3.0.8.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.8.x

 • Vernieuwd registratieproces voor nieuwe gebruikers;
 • Wachtwoord vergeten functionaliteit;
 • Statusbalk onderaan het overzichtsframe met daarin het aantal weergegeven rijen (beschikbaar via frame instellingen);
 • Document generator beta-versie (licentie-vrij tot officiële release);
 • Meerdere permissie-items tegelijk selecteren en wijzigen via context-menu (rechtermuisknop);
 • Two Factor Authentication (2FA) inclusief de mogelijkheid voor werkruimte admins om te zien welke gebruikers dit hebben ingesteld;
 • Landingspagina’s voor werkruimtes;
Update 3.0.8.x2023-03-15T09:48:01+01:00

Update 3.0.7.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.7.x

 • Mogelijkheid om gebruikersinstructies aan een opgeslagen scherm toe te voegen;
 • Mogelijkheid om tabellen en velden te verwijderen uit een datamodel;
 • Many-to-many (veel-op-veel) relatie frame;
 • Import functionaliteit in het overzichtsframe;
 • De vereisten voor account wachtwoorden zijn strenger geworden;
 • Mogelijkheid tot het opslaan van tree-stand (hiërarchische weergave) van een overzichtsframe in een scherm;
 • Introductie nieuw veldtype “autonumber” waarbij iedere nieuwe rij automatisch een nieuw uniek oplopend nummer krijgt;
Update 3.0.7.x2023-03-15T09:31:59+01:00

Update 3.0.6.x

De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.6.x

 • Uitrol EASE op de productieomgeving (release eerste commerciële versie EASE);
 • Introductie verplichte cookie-melding;
 • Diverse performance optimalisaties;
 • Wijzigen standaard framenaam via frame-instellingen;
 • Samengestelde rapportage functie voor het genereren van een Excel-bestand uit hiërarchische informatie;
Update 3.0.6.x2023-03-15T09:53:23+01:00
Ga naar de bovenkant