Specialist in projectmanagement

NoNoA is gespecialiseerd in projectmanagement. NoNoA bezit een unieke combinatie van technisch inhoudelijke projectervaring en kennis van de processen. Dit helpt ons om projecten efficiënt en met de beste kwaliteit voor te bereiden en te realiseren. Onze innovatieve aanpak van projectmanagement hebben wij bij vele spraakmakende projecten toegepast, waarmee wij een ijzersterk imago hebben opgebouwd. Onze ervaringen zetten wij tevens in als voedingsbodem bij de ontwikkeling van projectmanagement suite EASE.

Ontdek wie wij zijn

Projectmanagement

Unieke projecten vragen om unieke aanpak en vereisen een breed scala aan projectmanagement vaardigheden. Onze combinatie van vakinhoudelijke kennis, communicatieve skills, ervaring met de werkwijze en resultaat gedrevenheid bepalen het succes.

Meer over onze werkwijze

Software ontwikkeling

NoNoA ontwikkelt al ruim 20 jaar projectmanagement software. EASE, onze informatiemanagement suite, is veelzijdig, gebruiksvriendelijk en configureerbaar. Dit maakt EASE geschikt voor alle projecten zonder dat er concessies gedaan hoeven worden, op wat voor manier dan ook.

Ontdek EASE

Projecten

NoNoA heeft bijgedragen aan een grote verscheidenheid aan projecten. Hieronder een greep uit deze projecten.

Rotterdamsebaan

Voor de firma Cruxin vervulden wij de rol van adviseur systems engineering bij de totstandkoming van ontwerpspecificaties van de verlichtingssystemen. Daarnaast zijn de verstelbare ophangbeugels waarmee de armaturen in de tunnelbuis zijn opgehangen door ons ontworpen en tot een productierijp product ontwikkeld.

DRIS Noord- Zuidlijn

Voor de firma Siemens vervulden wij de rol van Lead-engineer voor het Dynamische Route Informatie Systeem (DRIS). In samenwerking met Structon en de firma Mitron uit Finland bouwde Siemens het DRIS voor de metro stations van de Noord-Zuidlijn te Amsterdam.

Kreekrak sluizen

De Kreekrak sluizen is een belangrijke sluis in Zeeland voor de beroeps- en pleziervaart. De installaties waren aan het einde van de levensduur en NoNoA verkreeg opdracht voor het inventariseren van de systemen en het maken van een migratieplan met een visie op de toekomst.

TATA Steel

Vanaf 2010 was NoNoA betrokken bij het opzetten van een programma voor de “voorkant” van de Hoogovens. Het doel van het programma was tweeledig. Het programma was nodig om de vaak verouderde systemen weer op niveau te brengen. Tevens was het programma nodig om kosten te besparen door het implementeren van het maatregelen om efficiëntie-winst te behalen.

Verkeersmanagementcentrale Amsterdam

Voor het de gemeente Amsterdam werden verschillende projecten uitgevoerd ten behoeve van de centrale bediening van de diverse tunnels die Amsterdam rijk is. Zo waren wij betrokken bij de contractvoorbereiding van de Piet-Heintunnel. Hebben wij de integratie van nieuwe touchscreen panelen in de centrale begeleid en waren wij verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding van de integratie van de bedieningsdesk van de Michiel de Ruijtertunnel in de VMCA.

Velsertunnel

Voor het project Renovatie Velsertunnel leverden wij de tooling voor de Systeem Gerichte Contractbeheersing. Het door ons ontwikkelde SANDY werd met succes ingezet. SANDY (opgevolgd door het huidige EASE) maakte het mogelijk om in 1 week tijd ruim 800 documenten door 40 verschillende toetsers gelijktijdig te laten toetsen. Het toetsrapport werd met een druk op de knop gegenereerd waarbij honderden bevindingen in recordtijd door de Opdrachtnemer konden worden verwerkt.

Bekijk meer projecten