Wat is Systems Engineering?

Systems Engineering is een multidisciplinaire aanpak die ervoor zorgt dat alle aspecten van een systeem goed samenwerken om het gewenste resultaat te bereiken. ISO 15288 is een internationale standaard die de processen en levenscyclusstadia beschrijft die nodig zijn voor het ontwikkelen van complexe systemen. Deze standaard helpt teams om systematisch te werken aan de planning, ontwerp, ontwikkeling, productie en onderhoud van systemen, van kleine apparaten tot grote infrastructuurprojecten.

Binnen de grote organisaties in Nederland wordt Systems Engineering vaak gezien als een essentiële methode voor succesvol projectmanagement.

ISO 15288 biedt een raamwerk dat de kwaliteit en efficiëntie van Systems Engineering verbetert door:

 • Duidelijke definities van elke fase van de levenscyclus van een systeem.
 • Best practices voor het beheren van technische processen.
 • Richtlijnen voor het betrekken van belanghebbenden en het beheren van vereisten.
 • Strategieën voor risicobeheersing en kwaliteitsborging.

Door ISO 15288 te volgen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun systemen voldoen aan de behoeften van gebruikers en andere belanghebbenden, terwijl ze ook voldoen aan wettelijke en technische eisen. Het is een essentiële standaard voor iedereen die betrokken is bij de creatie en het beheer van complexe systemen.

Wettelijke en technische eisen

Door Systems Engineering toe te passen volgens ISO 15288, voldoet u aan een reeks wettelijke en technische eisen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van betrouwbare en veilige systemen. Deze eisen omvatten:

 • Internationale normen: ISO 15288 is in overeenstemming met andere internationale normen zoals ISO 9001 & ISO 90003, die kwaliteitsmanagementprocessen voor systemen en software adresseren.
 • Technische specificaties: De standaard biedt gedetailleerde technische processen voor het beheren van de levenscyclus van systemen, waaronder vereistenbeheer, ontwerp, ontwikkeling, productie en onderhoud.
 • Risicobeheer: Het omvat strategieën voor het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s gedurende de gehele levenscyclus van het systeem.
 • Configuratiebeheer: Het waarborgt dat alle systeemonderdelen correct worden geïdentificeerd, gecontroleerd en bijgehouden, wat bijdraagt aan de naleving van technische eisen.
 • Informatiebeheer: De standaard benadrukt het belang van het beheren van informatie en documentatie op een manier die voldoet aan wettelijke vereisten en het gemakkelijker maakt om audits en beoordelingen uit te voeren.

Door deze richtlijnen te volgen, kunnen organisaties aantonen dat ze best practices in Systems Engineering hanteren, wat bijdraagt aan de geloofwaardigheid en het vertrouwen van klanten en stakeholders. Bovendien helpt het naleven van ISO 15288 bij het voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op verschillende industrieën en markten, waardoor de kans op juridische problemen en non-conformiteiten wordt verminderd.

Systems Engineering applicatie

Wil je projectmanagement in jouw organisatie naar een hoger plan tillen? Op basis van ervaringen met Systems Engineering in vele tientallen projecten, heeft NoNoA de ISO15288 verwerkt in de EASE Systems Engineering applicatie.

Decomposities

De Systems Engineering applicatie biedt ondersteuning voor diverse decomposities:

 • SBS (Systeem decompositie)
 • FBS (Functie decompositie)
 • OBS (Organisatie decompositie)
 • WBS (Werk decompositie)
 • PBS (Product decompositie)

Deze decomposities bieden kapstokken voor het koppelen van issues, eisen en wensen, oplossingen, testitems, verificatie- en validatie items en documenten.

Processen

De Systems Engineering applicatie ondersteunt diverse processen zoals:

 • KES-proces
 • Eisenmanagement-proces
 • Structureren en alloceren
 • Ontwerpen
 • Verificatie en validatie
 • Testen

Documenten volgens de J-STD-016

Ook aan de output is gedacht. Onderdeel van de Systems Engineering applicatie zijn ook de documenten die aan de J-STD-016 standaard voldoen. Met één druk op de knop genereer je:

 • Klanteis specificaties
 • Verificatieplan en -rapport
 • SRA, SRR (eis analyse)
 • SSS, SSDD (functioneel ontwerp)
 • SRS, SDD, HRS, HDD (technisch ontwerp)
 • IRS, IDD (interface ontwerp)
 • STD, STR (testprotocol en -rapport)