Account instellingen

Om 2FA te kunnen instellen dien je naar het account-instellingen scherm te gaan. Klik daarvoor op het gebruiker-icoon links in het zijmenu. Klik vervolgens op de knop “Twee-factor authenticatie instellen”.

Twee-factor authenticatie instellen

Een popup-dialoog verschijnt. Er wordt een QR-code weergegeven die je met een authenticator-app op de mobiele telefoon kunt scannen. Voorbeelden van authenticator apps zijn de Google Authenticator en Microsoft Authenticator, maar andere authenticator apps zouden ook mogelijk moeten zijn.

Volg de instructies van de desbetreffende app op om de QR-code te scannen. De app geeft vervolgens een 6-cijferige code weer. Vul die code in in EASE voordat de timer afloopt en klik op bevestigen.

Loopt de timer bijna af? Wacht dan even op de volgende 6-cijferige code.

Inloggen met twee factor authenticatie

Als 2FA succesvol is ingesteld zal EASE iedere keer een 6-cijferige code vragen na het invoeren van het emailadres en wachtwoord. Deze code is beschikbaar in de 2FA app op de mobiele telefoon, op dezelfde manier als bij het instellen in de vorige stap. Klik op “bevestigen” om het inlogproces te voltooien.

2FA herstellen

Waar een wachtwoord hersteld kan worden door te klikken op “wachtwoord vergeten”, kan een 2FA code niet zomaar hersteld worden. Als een code om wat voor reden dan ook niet meer toegankelijk is, kan een gebruiker enkel met hulp van een werkruimte-beheerder controle tot het account terugkrijgen. Hierbij maakt het niet uit welke beheerder dat is, indien het account lid is van meerdere werkruimtes.

Een beheerder die rollen en gebruikers kan beheren via het beheerpaneel, kan 2FA uitschakelen voor een account. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de desbetreffende gebruiker en kies “Twee-factor authenticatie verwijderen”.

Heb je wel toegang tot je account en wil je 2FA van het account verwijderen? Dat kan door in de account-instellingen op “Twee-factor authenticatie verwijderen” te klikken.