Account instellingen

Om 2FA te kunnen instellen dien je naar het account-instellingen scherm te gaan. Klik daarvoor op het gebruiker-icoon links in het zijmenu. Klik vervolgens op de knop “Twee-factor authenticatie instellen”.

Twee-factor authenticatie instellen

Een popup-dialoog verschijnt. Er wordt een QR-code weergegeven die je met een authenticator-app op de mobiele telefoon kunt scannen. Voorbeelden van authenticator apps zijn de Google Authenticator en Microsoft Authenticator, maar andere authenticator apps zouden ook mogelijk moeten zijn.

Volg de instructies van de desbetreffende app op om de QR-code te scannen. De app geeft vervolgens een 6-cijferige code weer. Vul die code in in EASE voordat de timer afloopt en klik op bevestigen.

Loopt de timer bijna af? Wacht dan even op de volgende 6-cijferige code.