Privileges

In het beheerderpaneel van de werkruimte kun je per rol privileges instellen. Ga hiervoor naar “Functies” onder “Privileges”. In deze handleiding wordt beschreven hoe je functies in EASE toegankelijk of juist ontoegankelijk kunt maken per rol. Ook is er een handleiding beschikbaar waarin wordt beschreven hoe je privileges kunt instellen voor informatie binnen EASE binnen de werkruimte.

Onder functies binnen EASE worden functieknoppen verstaan. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen waarmee een rolhouder schermen kan beheren (opslaan, verwijderen, verplaatsen) of rapportages kan genereren. Ook toegang tot (specifieke delen van) het beheerderpaneel valt onder deze functie-privileges.

Privileges instellen

Om privileges in te stellen dient eerst een rol gekozen te worden. De Admin rol heeft altijd alle privileges toegekend gekregen en kan niet worden gewijzigd. Er wordt aanbevolen de Admin rol enkel te gebruiken om de werkruimte te configureren. Na het selecteren van een rol kan per functie aangegeven worden of de rolhouder wel of geen toegang heeft tot die functie. Vink daartoe de checkbox aan (wel toegang) of uit (geen toegang).

Rol-hiërarchie en privileges

De hiërarchie van rollen heeft invloed op de privileges. Een onderliggende rol kan nooit meer privileges toegewezen krijgen dan de rol erboven. Voorbeeld: Als de Manager rol geen overzichtsframe mag configureren, kan de onderliggende Adviseur rol deze functie ook niet gebruiken.

In de praktijk is dit bij de configuratie van een werkruimte erg handig. Bijvoorbeeld: De Admin rol configureert EASE en maakt diverse Manager rollen aan. De Manager rollen krijgen ieder toegang tot specifieke functies door privileges toe te kennen in het “Functies” scherm. Ook krijgen de Manager rollen functionele toegang tot het “Rollen & Gebruikers” beheerderscherm en het “Tabellen & Velden” beheerderscherm. De Manager rollen kunnen alleen nieuwe rollen aanmaken onder hun eigen rol en daarmee nooit meer privileges toekennen dan zij zelf hebben.

Bulk-edit mogelijkheden

Het aanklikken van al die checkboxen is nogal een karwei, zeker als de werkruimte veel verschillende rollen bevat. Gelukkig kunnen privileges ook in grote aantallen tegelijk worden toegekend. Door de ctrl- of shift-toets in te drukken kunnen meerdere rijen tegelijk geselecteerd worden. Klik op de rechtermuisknop om voor de selectie checkboxen aan- of uit te zetten.