Beschikbaarheid wijzigingshistorie

Wijzigingshistorie kan per tabel in het datamodel worden geactiveerd. De beheerder van een werkruimte bepaalt van welke informatie er wel en niet geschiedenis wordt bijgehouden (zie handleiding “Eenvoudig datamodel bouwen“, paragraaf “Tabellen aanmaken”).

De beschikbaarheid van wijzigingshistorie kan door middel van permissies per rol worden ingesteld.

Wijzigingen van informatie bekijken

Door op de rechtermuisknop te klikken in een overzichtsframe, verschijnt een context-menu. Gebruikers met een rol die permissie heeft gekregen om wijzigingshistorie te bekijken, hebben keuze uit drie opties:

Wijzigingshistorie tabel

Dit overzicht laat alle wijzigingen zien die in de gehele tabel zijn gedaan sinds het bijhouden van wijzigingshistorie op deze tabel is geactiveerd.

Wijzigingshistorie rij

Dit overzicht laat alle wijzigingen zien die gedaan zijn aan de geselecteerde rij in de tabel.

Wijzigingshistorie veld

Dit overzicht laat alle wijzigingen zien die gedaan zijn aan de geselecteerde cel.

Wijzigingsoverzicht interpreteren

Bovenin het wijzigingsoverzicht staat vermeld om wat voor overzicht het gaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het overzicht op tabel-niveau, rij-niveau of veld-niveau.

In het voorbeeld links is gekozen voor een wijzigingsoverzicht op rij-niveau. Iedere uitgevoerde actie van de gebruiker wordt op een aparte rij weergegeven. Standaard worden de laatste wijzigingen bovenaan getoond, maar dit is aanpasbaar. In het overzicht is te zien wie een actie heeft uitgevoerd, wat voor actie dat was en wanneer deze plaatsvond. Zowel de oude als de nieuwe waarden worden getoond, zodat te herleiden is hoe de informatie gedurende een tijdsbestek gewijzigd is.

De genoemde rij-id is een door de database gegenereerde unieke waarde van de desbetreffende rij. Op basis van dit nummer zijn rijen van elkaar te onderscheiden, ook als de waarden in cellen identiek zijn.

In de kolom “Nieuw” valt op dat in sommige gevallen ook een “Row Id” wordt weergegeven tussen haakjes. Het betreft hier een veld met een keuzemenu waarin een specifieke waarde gekozen is. De unieke ID van deze waarde wordt getoond om eventuele mutaties in de desbetreffende tabel te kunnen volgen. Voorbeeld: Er wordt een status-veld gewijzigd, maar recentelijk zijn de verschillende statussen in de status-tabel voorzien van een andere naam. Mits wijzigingshistorie in de status-tabel geactiveerd is, valt met de Row-Id altijd te achterhalen welke status het desbetreffende veld had vóór die naamswijziging(en).

Wijzigingsoverzicht filteren

Zoals je van overzichtsframes in EASE gewend bent, kun je de getoonde informatie per kolom filteren. Hierbij kun je wijzigingen na een bepaalde datum en tijd tonen, enkel de wijzigingen van een bepaalde gebruiker inzien of specifieke actie-types isoleren.

Wijzigingsoverzicht exporteren

De getoonde wijzigingen in het wijzigingsoverzicht kunnen via het context-menu worden gekopieerd en/of geëxporteerd naar Excel en CSV. Klik met de rechtermuistoets op een rij in het wijzigingsoverzicht op het contextmenu te openen. Kies vervolgens voor “Export” en daarna het gewenste format.

Wijzigingsoverzicht exporteren

De getoonde wijzigingen in het wijzigingsoverzicht kunnen via het context-menu worden gekopieerd en/of geëxporteerd naar Excel en CSV. Klik met de rechtermuistoets op een rij in het wijzigingsoverzicht op het contextmenu te openen. Kies vervolgens voor “Export” en daarna het gewenste format.

Wijzigingsoverzicht groeperen

Ook wijzigingen groeperen behoort tot de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld wijzigingen per gebruiker, per veld of per rij groeperen.

In de afbeelding hiernaast is gekozen om in een tabel-wijzigingsoverzicht te groeperen op rij-id zodat de wijzigingen aan de verschillende rijen niet meer door elkaar heen staan. Wijzigingen staan per rij nog steeds in chronologische volgorde, maar wel gegroepeerd zodat de aanpassingen eenvoudiger opvallen en geïnterpreteerd kunnen worden.

Om te groeperen op een bepaalde kolom klik je op het icoon met de drie horizontale strepen boven elkaar. Dit icoon verschijnt naast de kolomnaam als de muis op de kolom geplaatst wordt. In het menu kies je vervolgens voor “Group by <kolomnaam>”.