Datamodel

Omdat het datamodel in iedere werkruimte van EASE kan verschillen, bestaan er geen vaste schermen in EASE. EASE laat je vrij in het vormgeven van schermen, op basis van de manier waarop tabellen met elkaar samenhangen. In de afbeelding links staat een eenvoudig datamodel weergegeven, gebaseerd op een simpele actielijst.

Hierbij hebben acties een actiehouder om te zien wie verantwoordelijk is voor het afronden van de actie en status om te voortgang van de acties te kunnen monitoren. Omdat niet alle acties direct afgerond zijn, maar soms wekenlang geregel vergen, is er het logboek om alle stappen tot voltooiing van de acties te kunnen vastleggen. Die stappen kunnen door andere mensen zijn uitgevoerd, vandaar opnieuw de link met de actiehouder-tabel.

De uitleg op deze pagina is gebaseerd op dit datamodel.

Introductie scherm configurator

De scherm configurator bevindt zich links in het zijmenu, onder de schermen. Met de scherm configurator in EASE is het mogelijk om inzicht te krijgen in informatie op de manier die jij wilt. Dit gebeurt met frames. Je kunt de frames aan- of uitzetten door middel van het zetten van een vinkje. De scherm configurator geeft telkens aan welke frames er mogelijk zijn op basis van de relaties die in het datamodel gedefinieerd zijn.

EASE kent twee soorten frames: het overzichtsframe en het detailframe. Het overzichtsframe laat informatie in tabel-vorm zien. Deze layout maakt het mogelijk om veel informatie in één oogopslag te kunnen weergeven. Het detailframe laat informatie in losse velden zien. Dit is met name interessant voor het weergeven van items die veel informatie bevatten.

Starttabel kiezen

Bij het bouwen van een scherm is het van belang om te weten wat je wilt zien. De eerste tabel die je kiest in de scherm configurator bepaalt vanaf welke tabel je naar de rest van de informatie kijkt. Kies je voor de “Actie” tabel, dan kun je een lijst met acties tonen, waarbij je bijvoorbeeld per actie kunt zien welke subtaken er zijn uitgevoerd vanuit de “Logboek” tabel. Kies je voor “Actiehouder”, dan kun je per persoon zien welke acties er op zijn/haar naam staan. Kies je voor “Status”, dan kun je zien welke acties er nog open staan, afgerond zijn enzovoorts.

Het soort relatie tussen tabellen bepaalt welke frames je wel en niet kunt aanvinken. In de scherm configurator wordt het type relatie tussen tabellen getoond met een icoontje voor de tabelnaam.

Overzicht- en detailframe(s) toevoegen

Overzichtsframes en detailframes kunnen worden toegevoegd door een vinkje in het vakje achter de tabelnaam in de scherm configurator te zetten. Hierbij staat het raster-icoontje (links) voor het overzichtsframe en het lijst-icoontje (rechts) voor het detailframe. Door vinkjes te zetten verschijnen er frames in het scherm.

Het soort relatie tussen tabellen bepaalt welke frames je wel en niet kunt aanvinken. Iedere actie bevat bijvoorbeeld maar één actiehouder. Het zou onlogisch zijn om die ene actiehouder in een overzichtsframe te tonen, vandaar dat enkel een detailframe mogelijk is. Andersom kan iedere actiehouder meerdere acties hebben. Bij het tonen van actiehouders kun je vervolgens een overzichtsframe aanvinken om te zien welke acties er aan de desbetreffende actiehouder gekoppeld zijn.

Samenhang van frames

De frames in een scherm hebben een bepaalde samenhang. Zo reageert een detailframe altijd op de selectie die in het bijhorende overzichtsframe gemaakt wordt. Het overzichtsframe dat hoort bij de gekozen starttabel laat altijd informatie zien (mits de tabel data bevat en de weergave ongefilterd is). Overzichts- en detailframes van onderliggende relaties reageren altijd op selecties die je doet in de frames daarboven.

Positie en formaat van frames aanpassen

Je kunt je scherm zelf indelen door frames te verslepen. Pak een frame bij de groene rand bovenin vast met de muis en sleep deze over de andere frames heen om de positie te wijzigen. Op deze manier kun je je scherm indelen op een voor jou logische manier.

Ook het formaat van frames kan gewijzigd worden. Zet hiervoor de cursor van de muis op de grijze rand tussen de frames in. Versleep de grijze rand vervolgens tot het frame de gewenste grootte heeft.

Zowel de positie als het formaat van de frames wordt opgeslagen als je je scherm opslaat.