Frame instellingen

Informatie in frames kan op diverse manieren worden geconfigureerd. Het frame configuratiemenu biedt de meeste configuratie mogelijkheden. Het frame configuratiemenu is te benaderen via het tandwielicoon dat rechts in de groene balk wordt weergegeven.

Beheerders kunnen ervoor kiezen het tandwielicoon te verbergen voor specifieke rollen. Op deze manier kunnen de configuratie mogelijkheden voor gebruikers worden beperkt.

Overzichtsframe configureren

Het configuratiemenu van het overzichtsframe bevat 3 elementen. Zo kun je in het eerste element bovenaan een aangepaste naam aan het frame geven, bijvoorbeeld om voor de gebruikers duidelijker te maken wat er in het frame te zien is.

In het tweede element kun je door middel van het zetten van vinkjes bepalen welke functionaliteiten er wel en niet geactiveerd zijn in dat frame. Toevoegen, dupliceren, verwijderen en importeren/exporteren zijn functies waarmee bewerkingen op de dataset kunnen worden uitgevoerd. De filterrij is de rij onder de kolomnamen waarin de ingestelde filters worden weergegeven. De zijbalk betreft de knoppen aan de rechterkant van het frame, waarmee onder andere geavanceerdere functies zoals groepering kunnen worden aangeroepen. De statusbalk tot slot heeft betrekking tot een strook onderaan het frame waar informatie over de dataset wordt weergegeven, zoals hoeveel rijen er worden getoond.

In het derde element kun je de weergave van kolommen in het overzichtsframe manipuleren. Door middel van slepen kunnen de kolommen in volgorde worden gewijzigd en door het zetten van vinkjes kan worden aangegeven of de kolom ├╝berhaupt zichtbaar moet zijn en of de informatie beschermd moet zijn tegen wijzigingen. Tevens kan er een selectiekeuze filter worden toegepast op kolommen die een koppeling bevatten met een andere tabel. Hiermee kunnen bepaalde waarden worden weergegeven en andere waarden verborgen.

Kolommen snel aanpassen

Gebruikers die niet alle instellingen van het frame configuratiemenu nodig hebben, kunnen overzichtsframes ook sneller aanpassen. Kolommen kunnen in een andere volgorde gesleept worden. Door een kolom naar boven, buiten de grenzen van het frame te slepen verwijder je deze. Kolommen kunnen tevens breder of smaller worden gemaakt door tussen de kolommen in te staan met de muiscursor. Dubbelklik op deze plek zorgt ervoor dat de kolommen zich automatisch aanpassen aan de breedte van de inhoud.

Detailframe configureren

Het configuratiemenu van het detailframe bevat 2 elementen. Zo kun je in het eerste element bovenaan een aangepaste naam aan het frame geven, bijvoorbeeld om voor de gebruikers duidelijker te maken wat er in het frame te zien is.

In het tweede element kun je de weergave van velden in het detailframe manipuleren. Door middel van slepen kunnen de velden in volgorde worden gewijzigd en door het zetten van vinkjes kan worden aangegeven of het veld ├╝berhaupt zichtbaar moet zijn en of de informatie beschermd moet zijn tegen wijzigingen. Tevens kan er een selectiekeuze filter worden toegepast op velden die een koppeling bevatten met een andere tabel. Hiermee kunnen bepaalde waarden worden weergegeven en andere waarden verborgen.