Statusbalk tonen

De statusbalk kan getoond worden door in het frame-instellingen menu de statusbalk aan te vinken. De statusbalk bevindt zich onderaan het overzichtsframe en toont het aantal getoonde rijen, het totaal aantal rijen en het aantal rijen dat overblijft na het instellen van één of meerdere filters.

De statusbalk heeft met name meerwaarde bij overzichtsframes met grote datasets. In één oogopslag kan gecheckt worden óf de dataset filters bevat en zo ja, hoeveel rijen er daardoor verborgen zijn ten opzichte van het totaal aantal rijen.

Kolommen vastzetten

Om overzicht te houden in grote datasets met veel kolommen, is het mogelijk om specifieke kolommen vast te zetten in het overzichtsframe. Kolommen die zijn vastgezet blijven altijd in beeld, ongeacht of de gebruiker naar links of rechts scrollt.

Om een kolom vast te zetten, dien je eerst met de cursor op de desbetreffende kolom te gaan staan. Klik op het menu-icoon dat rechts van de kolomnaam verschijnt. Er klapt een menu uit waarin een optie “Pin Column” beschikbaar is.  Door de cursor naar deze optie te bewegen, klapt er een submenu uit. Geef hier aan of de kolom links (Pin Left) of rechts (Pin Right) moet worden vastgezet. Vastzetten kan ongedaan gemaakt worden door voor “No Pin” te kiezen.

Informatie groeperen

Het is mogelijk om informatie in een overzichtsframe te groeperen op een bepaalde eigenschap. Door te groeperen kun je in één oogopslag zien welke items die bepaalde eigenschap bezitten en hoeveel items dat per eigenschap zijn.

Zo kan er bij actielijsten snel gezien worden hoeveel en welke items nog open staan op basis van groepering op de status. Door te groeperen op actiehouder kun je inzicht krijgen in de hoeveelheid acties die op naam staan van de verschillende actiehouders. Het is mogelijk om op meerdere eigenschappen te groeperen, waardoor je kunt zien hoeveel acties er nog open staan en vervolgens wie er aan die acties gekoppeld zijn.

Om de instellingen voor groeperen te openen, open het frame-instellingen menu. Zet vervolgens een vinkje bij “Zijbalk” en sla de instellingen op door op “Bevestigen” te klikken. Rechts in het overzichtsframe verschijnt een verticale strook met daarop de tekst “kolommen” en “filters”. Klik op “kolommen”. Er klapt een menu open waarin de diverse kolommen bovenaan worden getoond. Door een kolom (bijvoorbeeld status) naar de sectie “Row Groups” te slepen geef je aan op welke eigenschap er gegroepeerd moet worden. Door meerdere eigenschappen hierheen te slepen groepeer je in meerdere niveaus. De volgorde van de eigenschappen kan op dezelfde manier geconfigureerd worden.

Berekeningen doen

Naar groeperen is het mogelijk om (eenvoudige) berekeningen uit te voeren op velden van het type “Integer”. Een berekening heeft altijd een groep nodig om het resultaat van de berekening aan te hangen. In de afbeelding links is een calculatie van het totaal aantal uren van acties uitgevoerd. Het totaal wordt weergegeven als totaal van de actiehouders omdat dit de hoofdgroep is. Ook per status (subgroep) wordt een optelling gedaan van het aantal uren dat onder deze status valt.

De volgende calculaties kunnen worden uitgevoerd:

  • Gemiddelde
  • Aantal rijen
  • Eerste waarde
  • Laatste waarde
  • Maximale waarde
  • Minimale waarde
  • Som