Opmaak aan tekst toevoegen

Het toevoegen van opmaak aan teksten (ook wel richtext genoemd) kan enkel in velden van het type “String (richtext)” (zie handleiding Eenvoudig datamodel bouwen – Velden aanmaken). Selecteer om opmaak aan een tekst toe te voegen eerst de tekst die opgemaakt moet worden. Er verschijnt een knoppenbalk met daarin diverse mogelijkheden om teksten aan te passen. De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar:

 • Tekst dikgedrukt, onderstreept, schuingedrukt of doorgehaald maken
 • Toevoegen van citaten
 • Tekstkleur wijzigen
 • Tekstachtergrond wijzigen (markeren)
 • Aanpassen tekstuitlijning
 • Toevoegen van verschillende typen (hiërarchische) lijsten
 • Hyperlinks invoegen
 • Afbeeldingen toevoegen (drag ’n drop vanuit een ander scherm wordt ook ondersteund)
 • Video’s embedden
 • Fontgrootte en -family instellen
 • Code snippets toevoegen
 • Verwijderen opmaak

Opmaak wordt enkel in het detailframe weergegeven en niet in het overzichtsframe, in verband met de beperkte ruimte in een cel. Dit is tevens de reden dat velden van het type “String (richtext)” niet aangepast kunnen worden in het overzichtsframe.

Opmaak en afbeeldingen worden meegenomen in document rapportage sjablonen.

Documenten up- en downloaden

Een veldtype van het type “File” heeft twee statussen:

 1. Leeg (er is geen bestand geüpload)
 2. Gevuld (er is een bestand geüpload)

Als er geen bestand is geüpload kun je dit zien aan de stippellijn rondom het veld. Ook wordt er een tekst weergegeven met instructies. Klik op het veld om een bestand van de computer toe te voegen. Het upload-proces start automatisch. Het is ook mogelijk om een bestand direct vanuit de verkenner in het veld te slepen. Zodra de linker muisknop wordt losgelaten start het upload-proces.

Zodra er een bestand is gekoppeld aan het veld, wordt de bestandsnaam weergegeven. Er worden twee iconen weergegeven. Met het linker icoon (pijltje omlaag) kan het bestand worden gedownload. Dit is ook mogelijk door op de bestandsnaam te klikken. Met het rechter icoon (prullenbak) wordt het document verwijderd en kan er een nieuw bestand worden geüpload.