De volgende functionaliteiten zijn nieuw in versie 3.0.11.x

 • Query configurator waarmee geavanceerde database queries kunnen worden samengesteld in een visuele editor;
 • Geneste keuzelijsten, waarmee de inhoud van de ene keuzelijst afhankelijk is van de keuze in een andere keuzelijst;
 • Nieuw veldtype “berekende waarde” waarmee formules kunnen worden gebruikt om specifieke waarden te tonen;
 • Nieuw veldtype “float” waarmee getallen met decimalen kunnen worden gedefinieerd;
 • Uitbreiding bibliotheekfunctie waarmee datamodellen kunnen worden samengevoegd zonder kans op dataverlies;
 • Wijzigen kleuren in het organisatie- en beheerderpaneel om de herkenbaarheid te vergroten;
 • Alfabetisch sorteren van tabelnamen in het beheerderpaneel;
 • Verbeteringen aan het import/export dialoogvenster;
 • String memo velden in het detailframe gedragen zich nu hetzelfde als string richtext velden;
 • Nieuwe functie: in- en uitklappen van gehele boomstructuur;
 • Nieuwe functie: verwijder alle ingestelde filters;