sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

ZeeCoe Tunnels


In 2002 zijn voor Rijkswaterstaat de functionele vraagspecificaties en contractstukken samengesteld voor de vervanging van de besturings- en bedieningssystemen ten behoeve van de Coen- en Zeeburgertunnel. Het contract werd in de vorm van een “Engineering and Construct” contract op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) gegund. Dit contract was innovatief van karaker en modulair opgezet.

Doel van het project was het vervangen van de bestaande verouderde besturings- en bedieningssystemen waarbij het nieuwe systeem aan verhoogde beschikbaarheid, betrouwbaarheid en performance diende te voldoen.

Start project eind 2004, oplevering 2006


De Zeeburgertunnel werd voorzien van redundante Siemens PLC’s en middels redundante remote IO verbindingen gekoppeld met het veld. De PLC’s werden gekoppeld met een redundante ethernetverbinding met redundante lokale management servers (Citect). De lokale managementservers werden middels OPC techniek gekoppeld aan redundante centrale management servers (DSS) in de VCNWN. NoNoA was betrokken bij de functionele specificatie van de systeemarchitectuur namens Rijkwaterstaat en adviseur tijdens de ontwerpfase

De Coentunnel werd voorzien van een gelijke opzet. De diverse systemen werden zonder bedrijfsonderbrekingen en met minimale overlast omgebouwd.