sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

Warmtekracht


Warmtekracht centrale en verwarming TU-wijk 

Vanaf 2000 was NoNoA betrokken bij de besturing van de warmtekracht centrale (WKC) van de TU te Delft. Deze centrale verzorgt de warmtedistrubutie voor een vijftigtal gebouwen in de TU wijk. Vanaf 2000 werd in een aantal fasen de besturingsinstallatie vervangen door de implementatie van een DCS systeem. Door het automatiseren van de diverse proces onderdelen is een verregaande efficiëntie verbetering gerealiseerd.

Het systeem wordt bediend en gesignaleerd vanuit de controle kamer. Tevens is alarmering op afstand (Semascript en SMS) ten behoeve van een snelle storing afhandeling onderdeel van het systeem.

Fase 1 
Als eerste onderdeel werd het heetwatercircuit geautomatiseerd. De toerenregeling van de heetwaterpompen werden hierbij automatisch bestuurd op basis van warmtevraag- en aanbod. Het heetwatercircuit bestaat uit vier gescheiden heetwatercircuits die elk de warmte transporteren naar de verschillende gebouwen in de TU wijk.

Fase 2 
Na het integreren van het heetwatercircuit werd de grootste ketel van de WKC gerenoveerd. De WKC beschikt over drie ketels Deze ketel van 35 MW werd voorzien van een nieuwe branderautomaat welke werd (serieel via ModBus) gekoppeld met de centrale SattLine besturing. Middels de centrale besturing werd het proces rondom opstart en shutdown van de ketel volledig op het scherm te volgen en werden storingen, statussen en alarmen gesignaleerd en kan de gebruiker middels setpoint instellingen de stooklijn beinvloeden.

Fase 3 
In 2002 werd de regeling van het heetwatercircuit verder geautomatiseerd en werd de stooklijn geregeld middels PID regelingen. Het theoretische model die hieraan ten grondslag lag werd binnen de besturing verwezenlijkt en via uitgebreide instelmogelijkheden volledig flexibel parametreerbaar. de regelingen werden gekoppeld aan de de meteometingen (temperatuur binnen en buiten, windkracht en richting) teneinde de stooklijn ook hiervan afhankelijk te (kunnen) maken.

Fase 4 
In 2003 werd de volgende ketel aan de centrale besturing gekoppeld en werd de ketelstrategie geimplementeerd. De ketelstrategie omvat een energiemanagement regeling welke afhankelijk van de warmtevraag vanuit het heetwatercircuit de beschikbare ketels opstart of via een beheerste shut-down sequentie laat afschakelen. Verder werden de installaties voor de hulpwerktuigen, druksysteem, persluchtsysteem en waterbehandeling aangesloten op de centrale besturing.

Fase 5 
In 2004 zijn modules toegevoegd voor de bewaking van het gasverbruik. Middels instelbare alarm niveaus kan de beheerder worden gewaarschuwd indien het gasverbruik overschreden dreigt te worden en kan hij ingrijpen voordat contractuele piekwaarden worden overschreden. Hiermee kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden bereikt.

NoNoA-Project
NoNoA-Project
NoNoA-Project