sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

Walradar NZK


Het Noordzeekanaal vormt de corridor tot de havens van Amsterdam. Het sluizencomplex te IJmuiden vormt hierin een belangrijke schakel.

In IJmuiden wordt via de Noordersluis het scheepvaartverkeer geschut van en naar de havens te Amsterdam. De Noordersluis is hierbij economisch zeer belangrijk voor de doorvoer van goederen van en naar het havengebied.

Om de scheepvaart te kunnen volgen en om de doorstroming optimaal te kunnen beheersen wordt het Noordzeekanaal daarom voorzien van tientallen walradarposten. Het Vessel Traffic System maakt tracking en tracing van de schepen mogelijk. Samen met het binnen het radar geintegreerde AIS systeem en gesteund door diverse CCTV posten kunnen schepen vanaf de Noordzee tot en met de havens worden begeleid.

NoNoA ondersteunde en adviseerde de contract- en technische managers bij het contactvoorbereiding- en aanbestedingstraject.

NoNoA-Project
NoNoA-Project
NoNoA-Project