sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

TATA Steel


VIVA! programma.

Vanaf 2010 was NoNoA betrokken bij het opzetten van een programma voor de “voorkant” van de Hoogovens. de “voorkant” behelst de grondstoflogistiek, de pellet- en sinterfabrieken alsmede de hoogovens tot de oxystaalfabriek. Het doel van het programma was tweeledig. Het programma was nodig om de vaak verouderde systemen weer op niveau te brengen tevens was het programma nodig om kosten te besparen door het implemeteren van het maatregelen om efficientiewinst te behalen.

Voor de efficientie maatregelen werden uitgebreide interviews met de stakeholders gehouden om daarmee een gedegen Business Case te formuleren. Als onderbouwing van de Business Case werd de architectuur van verschillende automatiseringslagen en de functionaliteit in relatie tot de KPI’s geinventariseerd en geanalyseerd. Vanuit de analyse werd een architectuur transitieplan geschreven waarbij de functionaliteit over drie automatiseringslagen kon worden verbeterd. De transitie betrof drie lagen vanuit het ISA95 model namelijk level 2, 3 en 4. Respectievelijk de besturingslaag, de MES laag alsmede de APS en ERP laag.Voor dit project was NoNoa betrokken in de rol van project portfolio management volgens Prince2 methodiek. Voor het programma werd de MSP methodiek gevolgd. Er werden 22 projecten gedefinieerd. Een van de grootste uitdagingen daarbij was het managen van de businesschanges, dus het changemanagement waarvoor een uitgebreide stakeholderanalyse plaatsvond en meerdere workshops werden georganiseerd.

Helaas werd het programma voortijdig op hold gezet in afwachting van de benodigde budgetten.

NoNoA-Project
NoNoA-Project
NoNoA-Project