sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

Sluizen NZK


Het Noordzeekanaal bevat twee sluizencomplexen: Het sluizencomplex te IJmuiden en het Sluizencomplex te Schellingwoude. In IJmuiden wordt via vier sluizen het scheepvaartverkeer geschut van of naar de Noordzee. De Noordersluis is hierbij de grootste sluis en economisch meest belangrijk voor de doorvoer van goederen van en naar het havengebied van Amsterdam.

In Schellingwoude zijn ook vier sluizen aanwezig waarbij de PWA sluis de grootste sluis vormt. De kleine- en Zuidersluis is met name belangrijk voor de pleziervaart en kleinere beroepsvaart.

NoNoA-Project
NoNoA-Project
NoNoA-Project