sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

Kreek-Rak Sluizen


De Kreekrak sluizen is een belangrijke sluis in Zeeland voor de beroeps- en pleziervaart. De installaties waren aan het einde van de levensduur en NoNoA verkreeg opdracht voor het inventariseren van de systemen en het maken van een migratieplan met een visie op de toekomst.

Een belangrijk aspect hierbij was het ontwerpen van een systeemarchitectuur welke schaalbaar zou zijn en passend op de marktbenadering door Rijkswaterstaat. Het visieplan is input geweest voor het renovatiecontract voor de sluizen en heeft in belangrijke mate bijgedragen bij het ontwikkelen van beleid bij het op afstand bedienen van objecten in Zeeland.

Tevens werdde topologie van de remote IO netwerken uitgewerkt en werd een visie ontwikkeld voor de energie distributie.

NoNoA-Project
NoNoA-Project
NoNoA-Project