sluit
menu
IT Software, industrieel, infra nat, infra droog

2e Coentunnel


Sinds 2005 werkt NoNoA mee aan het project 2e Coentunnel en Westrandweg. Het project behelst de aanleg van een nieuwe 2e tunnel naast de bestaande Coentunnel.

De 2e Coentunnel wordt via de Westrandweg ontsloten richting de A5. De contractvorm heeft een innovatief karakter. Het project kent 3 contracten welke elk afzonderlijk op de markt zijn gezet. Het meest complexe contract betreft de 2e Coentunnel aanleg welke middels een zgn. DBFM vorm is samengesteld, de opdrachtnemer heeft behalve de realisatie tevens de verantwoording voor de beschikbaarheid gedurende 30 jaar.

NoNoA was betrokken bij de samenstellling van de vraagspecificaties volgens System Engineering methodiek. Het contract maakte een abstracte functionele uitvraag noodzakelijk. De expertise van NoNoA werd benut bij het specificeren van de verkeerscentrale te Velsen. Ook spelen wij een belangrijke rol bij de interne- en systeemgerichte contractbeheersing (ICB en SCB)